FAMILIA NATURALĂ, piatra de temelie a societății umane!

FAMILIA NATURALĂ, piatra de temelie a societății umane!

Dragi români,
în data de 22 Iunie 2020 un Comitet de Inițiativă civică legal constituit în fața notarului public și-a asumat Proiectul de lege de revizuire a Constituției, mai jos prezentat.
Proiectul, denumit generic de către inițiatori „Familia naturală, piatra de temelie a societății umane” a fos depus, în aceeași zi la Consiliul Legiislativ al Parlamentului României.

Partidul REZIST anunță public faptul că susține acest Proiect fără nicio rezervă și îndeamnă pe toți membrii și susținătorii săi să se alăture acestei Inițiative civice pe care o consideră fundamentală pentru viața românească.
Protejarea Familiei naturale și a Instituției Căsătoriei, care stă la baza formării ei, este una absolut necesară, în acest moment. Ea nu va face nimic altceva decât să reglementeze, și în Constituția României, cele stabilite in Carta Drepturilor Universale ale Omului la art.16 precum și în Pactul Internațional al Drepturilor Civile și Politice al ONU, la art.23.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT
Lege de revizuire a Constituției României
Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:
Articol I
Alineatul (1) al articolului 48 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 48. Familia.
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor.
Articolul II
Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu respectarea art.151, alineat (1) din Constituția României republicată.

EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra familia, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la educația propriilor noștri copii, am hotărât să declanșăm această inițiativă civică legislativă de revizuire a Constituției României, în sensul modificării articolului 48 alin. (1) al Constituției României.
Căsătoria între un bărbat și o femeie este o relația interumană consfințită istoric și religios la scara întregii umanități, relație care asigură procrearea, creșterea și educarea copiilor.
Pentru ca familia să reziste, să prospere și să fie puternică, este necesar efortul întregii societăți, al tuturor actorilor sociali precum și al instituțiilor Statului;
Familia, ca celulă de bază a oricărei societăți, comunități umane, are nevoie de sprijin, de întărire.
Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituției României, care face obiectul acestei motivații, este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți” în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituție ar putea să îl aducă în conturarea noțiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.
În actuala redactare a alineatului (1) al art. 48 din Constituție se spune că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”
Prin înlocuirea termenului de „soți” cu expresia „un bărbat și o femeie” se asigură implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societății” în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.
În același context, doar „bărbatul și femeia” împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natura istorică, culturală și morală.
Așadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituția României atât pentru a evita dezbateri nenecesare și interpretări contradictorii, cât și pentru a recunoaște în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental destinat bărbatului și femeii, de care ei se bucură. Și fac asta nu individual, ci împreună.
Dacă doriți să sprijiniți acest Proiect de Lege de revizuire a Constituției, trimiteți un e-mail pe contact@partid-rezist.ro, sau la mpdd.renastere@gmail.com

PS:  Familia. Proiect. Motivare Aviz CL Familia ,Familia naturală