RESURSELE NATURALE ALE ȚĂRII SUNT ȘI VOR RĂMÂNE PROPRIETATEA POPORULUI ROMÂN.

RESURSELE NATURALE ALE ȚĂRII SUNT ȘI VOR RĂMÂNE PROPRIETATEA POPORULUI ROMÂN.

RESURSELE NATURALE ALE ȚĂRII SUNT ȘI VOR RĂMÂNE PROPRIETATEA POPORULUI ROMÂN…

Suntem cetățeni ai României și vrem sa dispunem ca și popor de toate resursele naturale pe care le-am avut și acum nu le mai avem.

Resursele naturale ale României: aur, argint, cupru, cărbune, marmură, petrol, gaze, gaze din platforma continentală a Marii Negre, etc…au fost înstrăinate în ultimii 25 de ani fără ca proprietarii lor de drept Cetățenii României să fie întrebați dacă sunt de acord!

Resursele naturale ale țării sunt și vor rămâne proprietatea poporului român. 

CEREM REINTRODUCEREA ÎN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI A URMĂTORULUI ARTICOLNoul Articolul din Constituția României – despre Proprietate va fi:

(1) Statul ocrotește proprietatea

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică, în întregul ei, aparține statului. Ea nu poate fi împărțită și trecută în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.

(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, pădurile, căile de comunicație, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil și acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

(6) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate ori închiriate unor privați sau date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice, în condițiile legii, numai în urma unui referendum național prin care cetățenii României să aprobe acest lucru.

(7) Proprietatea privată este, în condițiile legii, inviolabilă.

(8) Proprietatea publică a României va fi gestionată de Fondul Național al României, fond suveran de stat. Conducerea Fondului Național al României va fi aleasă, în condițiile legii, prin votul direct al cetățenilor.CEREM CA CEI CARE AU ÎNSTRĂINAT RESURSELE ROMÂNIEI ÎN ULTIMII 30 DE ANI FĂRĂ A ÎNTREBA ÎN NICI UN FEL CETĂȚENII ROMÂNIEI DACĂ SUNT DE ACORD CU ACEST LUCRU SĂ FIE TRAȘI LA RĂSPUNDERE ȘI JUDECAȚI PENTRU FAPTELE LOR.

Dacă și TU te-ai săturat ca alții să profite de resursele naturale ale țării noastre, în timp ce părinții și copiii noștri se zbat în sărăcie, alătură-te acestui demers și distribuie acest mesaj!